Bolile și dăunătorii albinelor

Albinele, ca și orice organisme vii, se pot îmbolnăvi de diferite boli. Acestea, prin moartalitea pe care o produc în rândul indivizilor coloniei, reduc numărul albinelor și prin aceasta familiile de albine se depopulează, devenind neproductive. În multe cazuri, se pierd familii sau chiar stupini întregi, deci se produc pagube însemnate atât pentru apicultori cât și pentru economia națională (dat fiind rolul major pe care îl au albinele în polenizarea culturilor entomofile). De aceea, depistarea bolilor albinelor, prevenirea și combaterea lor au o importanță deosebită în apicultură.

.Bolile albinelor se pot împărți în boli contagioase, necontagioase și intoxicații.

.. Bolile contagioase, la rândul lor, se grupează în:

> virotice (puietul în sac, boala neagră);

> bacteriene (loca americană, europeană, septicemia, paratifoza);

> micotice (ascosferoza, aspergiloza, melanoza);

> parazitare (nosemoza, amibioza, acarioza, brauloza, varrooza, senotainioza, triunghiulinoza).

.. Bolile necontagioase ale albinelor sunt reprezentate prin:

> puietul răcit;

> boala de mai;

> diareea albinelor;

> anomaliile mătcilor.

.. Intoxicațiile albinelor se pot produce:

> cu polen;

> cu nectar;

> cu miere de mană;

> cu medicamente;

> cu pesticide folosite pentru combaterea dăunătorilor.

.. Dăunătorii albinelor sunt:

> găselnița;

> fluturele „Cap de mort”;

> viespile;

> lupul albinelor;

> furnicile;

> prigoriile;

> ciocănitorile;

> șoarecii.