Insectele

.Albinele în lumea insectelor
…..Insectele constituie un grup zoologic imens pe care naturaliștii îl apreciază la mai mult de un milion de specii, din care în jur de opt sute de mii sunt descrise, inventariate, clasificate și conservate în colecții, ca aceea a Muzeului național de istorie naturală din Paris.
…..Este deci, de departe grupul zoologic cel mai numeros, atâta timp cât numărul total de specii animale vii, cunoscute până acum, de la protozoare până la mamifere este evaluat la un milion. Nu este însă un grup de ordin superior, ca încrengătura. Insectele alcătuiesc mult mai modest numai o clasă, ceea ce înseamnă că reprezintă în arborele genealogic al animalelor o ramură secundară. Sunt vecine, în încrengătura artropodelor, cu crustaceii, miriapodele și arahnidele. Se poate deci afirma că este vorba de un ansamblu foarte omogen, ca și când natura a pus la punct un prototip, pe care apoi l-a reprodus în sute de mii de exemplare modificând de fiecare dată numai câteva detalii, păstrând cu grijă același plan general.

Caracterele generale ale insectelor
…..Schema generală de organizare a insectelor este aceea pe care o găsim la toate artropodele, animale caracterizate prin tegumente chitinoase, corp alcătuit din segmente articulate (de unde și numele de artropode), dezvoltarea comportând năpârliri, ochi compuși, inimă cu ostiole și musculatură striată.
…..Dar, pe lângă aceste caracteristici, foarte generale, găsim la insecte câteva particularități obligatorii care le disting de vecinii lor crustaceii sau arahnidele. Ele au corpul compus din trei părți :
. capul format din șase sau șapte segmente sudate ;
. toracele format din trei segmente ;
. abdomenul format din unsprezece segmente ;
În plus, au trei perechi de picioare, ceea ce le distinge, de la prima vedere, de păienjeni (care au patru), două perechi de aripi (de cele mai multe ori), o singura pereche de antene, Iar dezvoltarea lor comportă metamorfoze.

…..Cu excepția mediului marin unde sunt foarte puține la număr, insectele se întâlnesc în toate mediile terestre, acvatice și aeriene. Alimentația le este foarte variată, iar piesele lor bucale prezintă fără greș o adaptare riguroasă la respectivele regimuri alimentare. Glandele salivare sunt bine dezvoltate și pot prezenta specializări (secreție de mătase, de exemplu). Enzimele digestive sunt corespunzătoare alimentație lor.
…..La insecte excreția se face prin organe speciale numite tuburile lui Malpighi, al căror număr este variabil de la un grup la altul și care joacă rolul rinichilor de la vertebrate.
…..Sistemul nervos cuprinde o parte centrală, creierul și un lanț nervos ventral divizat în segmente corespunzând segmentelor corpului. Organele de simț sunt foarte bine dezvoltate și pot prezenta o înaltă specializare.
…..Au un sistem circulator care cuprinde : inima contractilă și un vas, aorta. În interiorul cavității generale, organele sunt scăldate într-un lichid numit hemolimfă. Oxigenul din aer este adus la țesuturi printr-un sistem respirator constituit din saci aerieni și de trahee care se ramifică la extrem.
…..Reproducția prezintă variante numeroase, dar de regulă sexele sunt separate și există un dimorfism sexual important adică aspectul exterior al masculilor diferă de al femelelor. Fecundarea este internă. Fenomenele de partenogeneză sunt frecvente, mai ales la himenoptere și hemiptere, fenomen descoperit încă din secolul al XVIII-lea. Deși exista numeroase cazuri de viviparitate, de exemplu, puricii, insectele sunt, în general, ovipare.

schema unei insecte

Schema unei insecte

Clasificarea insectelor
…..Înmulțirea exagerată a speciilor la insecte, atrage după sine inevitabil, o clasificare foarte complexă, care este de altfel în permanenți schimbare. Cu toate acestea, la nivelul marilor diviziuni sistematice se poate ajunge la o clasificare care nu se mai schimbă mult. Clasa insectelor este împărțită în douăsprezece supraordine divizate în ordine, acestea la rândul lor în familii, apoi în subfamilii, în genuri și, în final, în specii.
…..Ordinele constituie de fapt marile unități sistematice cu care sa lucrează curent. Ele pot fi foarte omogene astfel încât noțiunea de dipteră sau lepidopteră este aproape instictiv înțeleasă de necunoscător care o traducă prin cuvântul muscă sau fluture.
…..Caracterele de care se ține cont pentru a clasifica insectele sunt cele ale pieselor bucale, ale aripilor și ale segmentației, dar și a unor organe foarte specializate cum sunt piesele genitale.

….. Organigrama ce reprezintă schematic clasa insectelor și ordinele acestei clase, pe linia albinei. Organigrama clasei și ordinelor insectelor

….. Tabel cuprinzând taxonomia completă a albinei. Tabel cu taxonomia completă a albinei

Rolul insectelor în natură
…..Mai este cazul să amintim că insectele joacă pe planeta noastră un rol considerabil ? Este adevărat, de cele mai multe ori, omul le întâlnește ca dușmani ce trebuie distruși pentru că ii păgubesc recoltele (gândacii de Colorado, lăcustele), îi transmit boli parazitare (țânțarii), îl atacă direct (purici, păduchi) sau ii distrug proviziile (furnici, gărgărițe). Dar acest aspect negativ ( se spunea altădată că omul nu mănâncă decât ceea ce îi lasă insectele) ar trebui să fie mult atenuat dacă luăm în considerare aspectele pozitive ale acțiunii insectelor. Insectele din sol contribuie la păstrarea fertilității ; insectele prădătoare sau parazite distrug alte insecte pe care noi le considerăm dăunătoare ; insectele polenizatoare fecundează florile a numeroase plante care fără ele nu ar putea să se reproducă. În sfârșit, și ceea ce este ca titlu esențial în această lucrare, este că ele produc mătase, ceară, miere, de care omul are o mare nevoie.