Resursele nectaro-polenifere

Totalitatea plantelor melifere (producătoare de nectar, polen sau atât nectar cât și polen), spontane sau cultivate, de pe un teritoriu, cu excepția celor dăunătoare albinelor, formează baza meliferă.După însemnătatea pe care o au pentru hrana albinelor, plantele melifere se împart în mai multe grupe: plante nectarifere, plante polenifere și plante mixte. După modul cum se face polenizarea, plantele se împart în autopolenizatoare și cu polenizare încrucișată iar după durata vieții, plantele melifere mai pot fi împărțite în anuale, bianuale și perene. În continuare voi prezenta principalii arbori, arbuști și plante melifere, ce prezintă importanță pentru apicultură:

.Arbori și arbuști meliferi

arbori și arbuști meliferi

..Plante melifere