Sisteme de întreținere

Prin creșterea și întreținerea familiilor de albine în diferite tipuri de stupi, apicultorii au urmărit dintotdeauna să asigure condițiile optime de dezvoltare a coloniei de albine, astfel încât să obțină producții ridicate de miere, ceară și alte produse apicole și, implicit, un venit economic corespunzător. Conducerea dezvoltării coloniei de albine și exploatarea acesteia se face diferit, în funcție de
tipul stupului în care este întreținută:

– Stupul orizontal >

– Stupul vertical cu magazin >

– Stupul multietajat >

.În întreținerea albinelor trebuie ales cel mai avantajos sistem de stupărit care să poată fi practicat de apicultori, în funcție de gradul de dezvoltare al exploatației apicole, de obiectivele producției, calitatea materialului genetic din stupină și condițiile de climă și cules specifice zonei în care apicultorul practică această îndeletnicire.

.Sunt două sisteme principale de stupărit: stupăritul staționar și stupăritul pastoral.

. În cadrul sistemului de stupărit staționar familiile de albine pot fi întreținute în stupine amplasate în aer liber pe vetre permanente sau în stupi amplasați în pavilioane fixe.

..Atunci când familiile de albine se întrețin în stupi amplasați în aer liber pe vetre permanente, pentru realizarea unei producții de miere corespunzătoare este necesar ca în regiunea în care este amplasată stupina să existe condiții faborabile de climă și o floră bogată.

stupină staționară.Acest sistem de stupărit este practicat în special de apicultorii cu efective reduse de familii de albine, amatori, precum și de apicultorii a căror stupini sint amplasate într-o zonă caracterizată prin cel puțin două culesuri de nectar, salcâm și tei, salcâm și floarea soarelui, salcâm și fâneață sau mană.

.Avantajele practicării stupăritului staționar sunt: cheltuieli mai mici (nu sunt cheltuieli de transport la masivele melifere), posibilitatea folosirii stupilor cu volum mare, posibilitatea organizării în condiții optime a selecției și ameliorării albinelor, prelungirea duratei de exploatare a stupilor și inventarului apicol care nu se degradează prin transport, posibilitatea efectuării și a altor activități aducătoare de venit (pomicultură, legumicultură, viticultură, etc.).

Dintre dezavantaje ar fi posibilitatea calamitării principalelor culesuri de nectar din suprafața razei economice de zbor a albinelor culegătoare (seceta, grindina, etc.) și, deci, nerealizarea producției de miere în sezonul apicol respectiv.

..Sistemul de întreținere a familiilor de albine în stupi amplasați în pavilioane fixe constă în adăpostirea stupilor în paviloane special amenajate construite din cărămidă sau scânduri, sub forma unei încăperi cu o deschidere longitudinală spre care sunt îndreptate în afară urdinișurile stupilor, aceștia fiind așezați unul lângă altul, pe stative și vopsiți în culori diferite (cel puțin peretele frontal) pentru evitarea rătăcirii albinelor.

În afară de încăperea în care sunt amplasați stupii pavilionul dispune și de alte camere, de odihnă pentru apicultor, de stocare a fagurilor de rezervă, de reparații a utilajului apicol, etc.

casa albinelor Din pasiune pentru albine mulți apicultori cu simțul artistic dezvoltat au realizat asemenea construcții, cu tentă artistică, frecvent într-un peisaj pitoresc.

.Dintre avantajele folosirii pavilioanelor fixe ar fi posibilitatea examinării familiilor de albine în orice condiții de vreme, chiar și pe ploaie, stupii fiind la adăpost, durata de viață mai mare a stupilor, lemnul din care sunt construiți fiind protejat de ploaie deci putrezește mai greu, posibilitatea folosirii stupilor cu volum mare, etc.

.Ca dezavantaj ar fi costul ridicat al ridicării și întreținerii acestor construcții, dependența de condițiile locale de cules, spațiul redus de examinare și manipulare a coloniilor de albine.

. Sistemul de stupărit pastoral a apărut ca urmare a necesității valorificării superioare a resursele de nectar din cât mai multe zone bioapicole, prin deplasarea rapidă a familiilor de albine de la un cules la altul. Se practică astfel o apicultură modernă, dinamică, de maximă eficiență, productivă și economică. În cadrul stupăritului pastoral se poate practica întreținerea familiilor de albine în stupi amplasați pe vetre de stupină temporare sau în stupi amplasați în pavilioane mobile.

..Stupăritul pastoral cu stupii amplasați pe vetre de stupină temporară este practicat, datorită efecienței sale și producțiilor de miere ridicate care se obțin în urma practicării lui, atât de apicultorii amatori cât și de cei semiprofesioniși și profesioniști.

.De toamna, când albinele intră la iernat, până primăvara, la începerea înfloririi livezilor de pomi fructiferi și a rapiței, familiile de albine sunt amplasate pe vetrele de iernare, care sunt ferite de vânturi și curenți reci și permit urmărirea îndeapoape a dezvoltării coloniei de albine. Odată cu înflorirea culturilor melifere de rapiță stupii se încarcă în diferite mijloace de transport (camioane, remorci, vagoane, platforme mobile descoperite – soluție modernă, cu încărcarea cu macaralele fixate de camion și motostivuitoarele) și se deplasează la aceste culturi pentru valorificarea nectarului și mierii,iar la destinație se așeză pe paleți.

stupi la pastoral pe palețiCulesurile timpurii la pomi fructiferi și rapiță dezvoltă puterea coloniei pentru valorificarea următorului cules, cel mai important din an, cel de salcâm (I și II). După ce acest cules s-a sfârșit, familiile de albine pot fi deplasate la următoarele culesuri, de zmeură, fâneață, mană și zburătoare în zona montană, la coriandru, tei și floarea soareui în zona colinară și de stepă precum și în zona inundabilă a Deltei Dunării în lunile septembrie și octombrie, pentru valorificarea cuesurilor târzii, după care stupinele se retrag din nou pe vetrele de iernare unde rămân până în primăvara următoare. În funcție de planul de producție elaborat de fiecare apicultor în parte și de posibilitățile de transport, stupii pot fi deplasați la toate culesurile amintite sau numai la unele dintre ele.

. În orice condiții (cu excepția cazurilor de calamitare, îngheț, ploi reci și de durată) se obțin, prin practicarea acestui tip de stupărit, sporuri de producție însemnate. Acesta este principalul avantaj al stupăritului pastoral. Totuși, ca și dezavantaj, se poate menționa costul destul de ridicat al transportului.

..Stupăritul pastoral cu stupii amplasați în pavilioane mobile este o altă modalitate de practicare a stupăritului, cu mutarea coloniilor la culturile agricole entomofile, apărută din necesitatea de a acționa rapid și eficient pentru mutarea stupinilor de la masivele melifere, în cazul efectuării tratamentelor fitosanitare, pentru protejarea familiilor de albine împotriva efectelor imediate și remanente ale substanțelor toxice folosite la stropiri. Transportul stupilor se face în pavilioane mobile închise precum și în rulote apicole special destinate acestui scop.

pavilion apicol.Ca avantaje ale practicării acestui tip de stupărit ar fi: mobilitatea ridicată prin deplasarea rapidă a pavilionului sau a platformei de la un masiv melifer la altul, reducerea cheltuielilor și a efortului de încărcare-descărcare a stupilor pe mijloacele de transport, mărirea duratei de folosire a stupilor ca urmare a protejării acestora în incinta închisă a pavilionului, crearea primăvara a unor condiții bune de dezvoltare a familiilor de albine prin protejarea acestora în pavilion de curenții de aer reci și vânturi și economisirea spațiului necesar pentru așezarea stupilor.

.Folosirea pavilioanelor prezintă și unele dezavantaje cum ar fi spațiul îngust din pavilion, încălzirea excesivă a interiorului pavilionului în zilele toride de vară precum și fenomenele de rătăcire al albinelor culegătoare și de furtișag care pot apărea din cauza proximității, la distanță mică, a stupilor. Cu toate aceste dezavantaje, folosirea pavilionelor și a platformelor aduc un plus important în producția de miere și polen, de aceea practicarea stupăritului pastoral este, aproape în toate cazurile, recomandată.