Stupul multietajat

Lucrările de întreținere se fac prin mutarea corpurilor de stup, ceea ce simplifică și ușurează cu mult munca. În cazul unei familii de albine întreținută în stup multietajat, aceasta va ierna în 2-3 corpuri (suprapuse), corpul superior fiind plin cu rame cu miere (rezerva de hrană).
Având provizii de hrană suficiente, familia va ierna bine și se va dezvolta devreme primăvara. Pe măsura consumării hranei din corpul superior, matca se urcă acolo și depune ouă, iar fagurii se vor umple curând cu puiet. Dacă familia este puternică și există un cules cât de mic de întreținere, corpul de sus va fi ocupat în întregime cu puiet de diferite vârste, iar în corpul de jos vor fi faguri clădiți. Albinele vor depozita mierea atât în fagurii cu puiet din corpul de jos, cit și în cei clădiți din corpul de sus, iar matca va fi silită să-și extindă ouatul și în fagurii clădiți din corpul de sus.
Imediat după ce ambele corpuri au fost ocupate cu albine tinere si puiet, între ele se intercalează al treilea corp care poate avea atât faguri clădiți cât și artificiali.
Pe măsura ieșirii puietului din corpul de jos, matca este nevoită să coboare pe fagurii din acest corp și să continue ouatul; în același timp, albinele vor ocupa cu nectar și miere celulele eliberate de puietul din corpul de sus. Atunci când culesul continuă și toate cele trei corpuri au fost ocupate cu albine, miere si puiet, se va adăuga treptat câte un corp de stup, intercalându-l totdeauna deasupra primului corp (astfel se introduce al patrulea si chiar al cincilea și al șaselea corp de stup).
În anii cu un cules abundent, corpul ce se intercalează este ocupat numai cu faguri artificiali.
La pregătirea familiilor de albine pentru iernat în stupi multietajați, peste corpul inferior cu puiet se va așeza un al doilea corp ocupat în întregime cu miere și păstură.
O alta metoda de întreținere a familiilor de albine în stupi multietajați constă în izolarea mătcii în corpul de jos cu ajutorul gratiei despărțitoare. Această lucrare se face la începutul primăverii când timpul se încălzește și după inversarea corpurilor de stup unul în locul celuilalt. După ce corpul de jos și cel de mijloc au fost ocupate de albine si puiet, se introduce cel de-al patrulea corp, având grijă ca fagurele pe care se află matca să fie trecut în corpul de jos, care trebuie sa fie completat cu faguri cu celule de lucrătoare bune pentru ouatul mătcii și creșterea puietului. Peste acest corp se așează gratia despărțitoare și corpul al patrulea, completat numai cu rame cu faguri artificiali, iar deasupra acestuia se pune corpul cu rame cu puiet necăpăcit, peste care se așează corpul cu rame cu puiet căpăcit. Pe măsura eliberării celulelor de puiet, din cele trei corpuri de stup de deasupra, albinele vor depozita acolo nectarul, iar în corpul de jos matca își va continua ouatul normal.